Python – cz.3 – Struktury danych, listy, słowniki i krotki (tuples)

Listy (lists), Tuple (tuples) i Słowniki (dict), Sety (sets) oraz Stringi (strings) w Pythonie deklarujemy podobnie, różnica wynika w nawiasie:

Lista produkty = ["baton","chleb","ziemniaki","woda mineralna"]
Krotki (Tuples) produkty = ("baton","chleb","ziemniaki","woda mineralna")
Słownik osoba = {"wiek": 20,"imie": "Paweł","Nazwisko":"Kwiatkowski"}

[Listy List]

Listy pozwalają nam wykonywać operacje na elementach w nich zawartych, np dodawać element do listy, odejmować (usuwać) go z listy, liczenie, np. cen produktów w danej liście.
produkty = ["baton","chleb","ziemniaki","woda mineralna"]
# zmiana elementu o indeksie 1 (liczymy jak w tablicach od 0). Czyli zmieniamy chleb na rogalik
produkty[1] = "rogalik"
# wypisujemy w celu sprawdzenia nową zawartość naszej listy
print(produkty)

więcej na temat list można przeczytać klikając w ten link.

(Krotki Tuples)

Krotki, czyli Tuples pozwalają nam na dużo mniej, jednak warto niekiedy się nimi zainteresować, ze względu na wydajność. Mniej funkcjonalności = zwiększona wydajność danej operacji. Pozwalają nam one na policzenie elementów i sprawdzenie na którym miejscu dany element się znajduje. Krotka to kolekcja, która jest uporządkowana i niezmienna. W Pythonie krotki są pisane za pomocą okrągłych nawiasów.

produkty = ("baton","chleb","ziemniaki","woda mineralna")
#wypisz 2 element krotki (liczymy elementy jak w tablicy, od 0)
print(produkty[1])

produkty = ("baton","chleb","ziemniaki","woda mineralna")
#wypisz ostatni element krotki (ostatnim elementem tablicy jest n-1)
print(produkty[-1])

na temat krotek można przeczytać więcej klikając tutaj.

{Słowniki dict}

Słowniki są nieco trudniejsze. Różnią się tym od poprzednich dwóch struktur danych, że nie odwołujemy się do indeksów tablicy 0..n-1 a do nazwy elementu tablicy. Krótko mówiąc, jest to zestaw kluczy i wartości, np:
#tworzymy słownik
osoba = {"wiek": 20,"imie": "Paweł","Nazwisko":"Kwiatkowski"}
#wypisujemy teraz wartość elementu "wiek" z powyższego słownika, czyli liczbę 20.
print(osoba["imie"])
#kolejno możemy sprawdzić typ danych danego elementu słownika. W przypadku "imie" będzie to str czyli string.
print(type(osoba["imie"])))

W edytorze, żeby użyć metod dla list, tupli czy słowników, wystarczy wpisać nazwę np. naszego słownika i dodać kropkę.

Lista metod dla słowników:
clear () Usuwa wszystkie elementy ze słownika
copy () Zwraca kopię słownika
fromkeys () Zwraca słownik z określonymi kluczami i wartością
get () Zwraca wartość określonego klucza, jeśli np. wpiszemy get.osoba("wiek",18), w przypadku braku wartości klucza wiek, domyślnie wstawi liczbę 18.
items () Zwraca listę zawierającą krotkę dla każdej pary wartości klucza
keys () Zwraca listę zawierającą klucze słownika. Wypisuje nam wszystkie klucze naszego słownika, np wiek, imie i nazwisko. Bez zawartych w nich wartości.
pop () Usuwa element z określonym kluczem (składnia podobna do get())
popitem () Usuwa ostatnią wstawioną parę klucz-wartość
setdefault () Zwraca wartość określonego klucza. Jeśli klucz nie istnieje: włóż klucz o określonej wartości
update () Aktualizuje słownik o określone pary klucz-wartość
values () Zwraca listę wszystkich wartości w słowniku

przykładowe ćwiczenia na słownikach, można znaleźć tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *