Python – cz.2 – Instrukcja warunkowa IF. Opis i składnia (AND, ELSE, OR)

W tym ćwiczeniu zajmiemy się instrukcjami warunkowymi IF.

Stosować możemy tutaj znaki porównawcze (operatory), jak:

  • Równa się (znak równości to ==): a == b
  • Jest równy i tego samego typu: a===b
  • Jest różna od: a! = B
  • Mniej niż: a <b
  • Mniejszy lub równy: a <= b
  • Większy niż: a> b
  • Większy lub równy: a> = b

Znając już funkcję INPUT(), możemy przejść odrazu do zadawania liczb, które porównamy sobie w instrukcji IF, czyli
print("podaj liczbę x i naciśnij [ENTER]")
x = input()
print("podaj liczbę y i naciśnij [ENTER]")
y = input()

teraz kiedy, w konsoli pojawią się konkretne polecenia dla użytkownika, ten wpisze wartość liczby X oraz Y, możemy sprawdzić działanie instrukcji IF na tych dwóch liczbach. Porównajmy więc czy X równa się liczbie Y. Do tego, wykorzystujemy podwójny znak równości, czyli ==, tak więc:
#sprawdzenie czy zmienna jest równa zadanej liczbie
if x==y:
print("tak, x to liczba",x)
else:
print("niestety, x nie jest równe liczbie",x)

Jak już sprawdziliśmy czy X równa się liczbie zadanej jako Y, otrzymaliśmy odpowiedź, możemy przejść do spradzenia, czy jedna z nich jest większa tej kolejnej, a więc analogicznie:

#sprawdzenie czy a jest większy od b
a = 33
b = 33
if b < a:
print("a większe od b")
elif a == b:
print("a jest równe b")

Instrukcja IF może być też rozwijana o AND czyli kolejny warunek, który musi być spełniony, np:

a = 200
b = 33
c = 500
if a > b and c > a:
print("Oba warunki są spełnione")

Kolejny przykład to zastosowanie kilku instrukcji IF oddzielnie:

x =input()
x =int(x)
if x > 10:
    print("X większy od 10,")
if x < 20:
    print("oraz mniejszy niż 20!")
else:
    print("ale nie mniejszy niż 20.")

W poniższym przykładzie pojawia się zastosowanie OR, czyli „lub”. Nasza instrukcja więc zostanie potwierdzona komunikatem o prawdzie, jeśli jeden z warunków a>b lub a>c będzie spełniony.

print("podaj X")
x =input()
x =int(x)
print("podaj Y")
y =input()
y =int(y)
print("podaj Z")
z =input()
z =int(z)
y = 33
z = 500
if x > y or x > z:
    print("Jeden z dwóch warunków został spełniony - PRAWDA")
else:
    print("Warunki do spełnienia x > y Lub  x > z nie zostały spełnione")

Na koniec zostaje nam pokazanie działania instrukcji IF w jednej linii z funkcją PRINT:

print("Który warunek jest spełniony? A>B czy A=B a może B>A?")
print("Podaj liczbę A")
a = input()
a = int(a)
print("Podaj liczbę B")
b = input()
b = int(b)
print("A większe") if a > b else print("są równe") if a == b else print("B większe")

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.