database mysql

Podstawowe operacje CRUD w MySQL

Operacje CRUD to podstawowe operacje, które można wykonać na bazie danych. Skrót CRUD pochodzi od angielskich słów: Create, Read, Update i Delete. W tym artykule dowiesz się, jak wykonać te operacje w systemie zarządzania bazą danych MySQL, korzystając z przykładowej tabeli uzytkownicy.

Tworzenie tabeli

Zacznijmy od stworzenia tabeli uzytkownicy, która będzie przechowywać informacje o użytkownikach:


CREATE TABLE uzytkownicy (
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
imie VARCHAR(50) NOT NULL,
nazwisko VARCHAR(50) NOT NULL,
email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
);

Powyższa instrukcja tworzy tabelę z czterema kolumnami: id, imie, nazwisko i email. Kolumna id jest kluczem głównym i jest automatycznie zwiększana.

Create – Dodawanie rekordów

Aby dodać nowego użytkownika do tabeli, możemy użyć instrukcji INSERT:


INSERT INTO uzytkownicy (imie, nazwisko, email) VALUES ('Jan', 'Kowalski', 'jan.kowalski@email.com');

Powyższa instrukcja dodaje użytkownika o imieniu Jan, nazwisku Kowalski i adresie e-mail jan.kowalski@email.com.

Read – Odczytywanie danych

Aby odczytać dane z tabeli, używamy instrukcji SELECT. Na przykład, aby odczytać wszystkich użytkowników z tabeli, używamy:


SELECT * FROM uzytkownicy;

Jeśli chcemy odczytać tylko określone kolumny, możemy je wymienić zamiast gwiazdki. Na przykład, aby odczytać tylko imiona i nazwiska użytkowników:


SELECT imie, nazwisko FROM uzytkownicy;

Update – Aktualizowanie danych

Jeśli chcemy zmienić dane w tabeli, używamy instrukcji UPDATE. Na przykład, aby zmienić adres e-mail Jana Kowalskiego, używamy:


UPDATE uzytkownicy SET email='nowy.email@email.com' WHERE imie='Jan' AND nazwisko='Kowalski';

Delete – Usuwanie danych

Aby usunąć dane z tabeli, używamy instrukcji DELETE. Na przykład, aby usunąć użytkownika Jana Kowalskiego z tabeli, używamy:


DELETE FROM uzytkownicy WHERE imie='Jan' AND nazwisko='Kowalski';

Uważaj podczas korzystania z instrukcji DELETE! Bez odpowiedniego warunku WHERE, możesz przypadkowo usunąć wszystkie dane z tabeli.

Teraz znasz podstawy operacji CRUD w MySQL i wiesz, jak zarządzać danymi w tabeli. Te podstawowe operacje stanowią fundament każdej aplikacji bazodanowej, dlatego ważne jest, aby je dobrze zrozumieć. W kolejnych artykułach dowiesz się więcej o zaawansowanych funkcjach i technikach pracy z MySQL. Do zobaczenia wkrótce!