database mysql

Jak tworzyć bazy danych w MySQL?

Nauczymy się teraz tworzyć naszą pierwszą bazę danych. Tworzenie baz danych w MySQL jest kluczowym krokiem w procesie zarządzania informacjami. W tym artykule dowiesz się, jak to zrobić zarówno za pomocą wiersza poleceń, jak i poprzez narzędzie phpMyAdmin.

Za pomocą wiersza poleceń

Jeśli jesteś komfortowy z korzystaniem z wiersza poleceń, możesz łatwo tworzyć bazy danych w MySQL w następujący sposób:

 1. Otwórz wiersz poleceń i zaloguj się do MySQL za pomocą poniższego polecenia:
  mysql -u [nazwa_uzytkownika] -p
 2. Wprowadź hasło, gdy zostaniesz o to poproszony.
 3. Aby utworzyć nową bazę danych, użyj polecenia:
  CREATE DATABASE [nazwa_bazy_danych];
 4. Aby zobaczyć listę dostępnych baz danych, użyj polecenia: SHOW DATABASES;

Za pomocą phpMyAdmin

Jeśli wolisz graficzny interfejs użytkownika, phpMyAdmin to doskonałe narzędzie do zarządzania bazami danych MySQL. Oto, jak możesz tworzyć bazy danych za jego pomocą:

 1. Zaloguj się do phpMyAdmin za pomocą swojego loginu i hasła.
 2. Na górnym pasku narzędzi znajdziesz zakładkę „Bazy danych”. Kliknij ją.
 3. Wprowadź nazwę nowej bazy danych w odpowiednim polu i kliknij przycisk „Utwórz”.
 4. Twoja nowa baza danych powinna teraz być widoczna w lewym panelu.

Bez względu na to, którą metodę wybierzesz, teraz wiesz, jak łatwo tworzyć bazy danych w MySQL!