obsluga push pull branch

Konfiguracja GitHub w VS Code

Zastanawiasz się, jak połączyć konto w serwisie GitHub ze swoim lokalnym projektem? W tych kilku poradach, przekonasz się jakie to proste!

Aby skonfigurować GitHub z Visual Studio Code, potrzebujesz najpierw zainstalować rozszerzenie „GitHub Pull Requests and Issues” w Visual Studio Code.

GitHub Pull Requests and Issues

Następnie możesz połączyć swoje konto GitHub z Visual Studio Code, używając polecenia „Git: Clone” i wprowadzając adres URL swojego repozytorium GitHub.

Możemy tez zrobić to inaczej. Wchodzimy do folderu z naszym projektem, lub do nowego – pustego folderu, do którego chcemy pobrać istniejące już w GitHubie repozytorium i klikamy w menu kontekstowym Open with Code

2023 01 29 16h40 20

Kolejno, po otworzeniu się VS Code, z wcześniej zainstalowanym rozszerzeniem „GitHub Pull Requests and Issues” wybieramy „Kolonowanie repozytorium Git…”

2023 01 29 16h42 01

Mamy to!

Teraz możemy obserwować zmiany w plikach jak na screenie niżej.

vscode git

Następnym krokiem jest wysyłanie (Push) na serwer GitHub naszych zmian, które utworzyliśmy lokalnie. Na screenie niżej możemy sobie to sprawdzić. W sekcji Kontrola Źródła, możemy zatwierdzić zmiany, zatwierdzić i wypchać oraz zatwierdzić i zsynchronizować.

W przykładzie, zależy nam na tym aby zatwierdzić zmiany i wypchać je do repozytorium GitHub.

Zanim to jednak zrobimy, opiszmy, nad czym pracowaliśmy i co chcemy tym razem wysłać. W przykładzie zmiana została opisana jako „zmieniłem title w index.php, co widać w oknie edycyjnym kodu, przy znacznikach <title> pojawiła się informacja „You, 1 sekundę temu * Uncommited changes

zatwierdzenie zmian i wyslanie do repo git

Sprawdźmy teraz, czy nasza zmiana, zapisała się na z synchronizowanym repozytorium w serwisie GitHub.com

sprawdzamy zmiane w github com

Jak widać na obrazku wyżej, zmiana została zapisana, wraz z jej opisem.

Na koniec troszkę teorii, czyli

Czym jest Commit, Pull, Push, Fork i Branch

„Commit” to operacja, która pozwala na zapisanie zmian w plikach na lokalnym repozytorium git.

„Pull” to operacja, która pozwala na pobranie zmian zdalnego repozytorium git i połączenie ich z lokalnym repozytorium.

„Push” to operacja, która pozwala na wysłanie zmian z lokalnego repozytorium git do zdalnego repozytorium.

„Fork” to kopiowanie zdalnego repozytorium git na własne konto GitHub.

„Branch” to odgałęzienie w repozytorium git, pozwalające na tworzenie nowych funkcjonalności lub bugfixów bez ryzyka uszkodzenia głównego kodu.

Jak zatwierdzać zmiany w projekcie z innych branch niż main?

Aby zatwierdzić zmiany w projekcie do GitHub z innego branch niż główny (np. „main”), musisz przejść przez następujące kroki:

Utwórz nowy branch na swoim lokalnym repozytorium git, używając polecenia „git branch nazwa_nowego_brancha” lub „git checkout -b nazwa_nowego_brancha”.

Wprowadź zmiany w plikach projektu i zatwierdź je do lokalnego repozytorium git, używając polecenia „git add . ” (aby dodać wszystkie zmienione pliki) i „git commit -m „wiadomość_commit”” (aby zatwierdzić zmiany).

Wypchnij swój nowy branch na zdalne repozytorium GitHub, używając polecenia „git push origin nazwa_nowego_brancha”.

Wejdź na swoje zdalne repozytorium GitHub i utwórz nowy pull request, wybierając swój nowy branch jako branch źródłowy, a główny branch jako branch docelowy.

Skontaktuj się z innymi członkami zespołu lub administratorem projektu i poproś o sprawdzenie i zatwierdzenie twojego pull request. Po zatwierdzeniu, twoje zmiany zostaną połączone z głównym branchem.

Jak przenieść zmiany z innych branch, na główny?

Aby przenieść zmiany z innego brancha na główny (np. „main”), możesz użyć metody pull request lub metody merge:

  1. Metoda pull request:
  • Utwórz nowy pull request z twojego brancha na główny branch.
  • Skontaktuj się z innymi członkami zespołu lub administratorem projektu i poproś o sprawdzenie i zatwierdzenie twojego pull request. Po zatwierdzeniu, twoje zmiany zostaną połączone z głównym branchem.
  1. Metoda merge:
  • Przełącz się na główny branch, używając polecenia „git checkout main”
  • połącz swój branch z głównym, używając polecenia „git merge nazwa_brancha”
  • Połączone zmiany zostaną zatwierdzone automatycznie i zostanie utworzony commit z informacją o połączeniu.
  • Wypchnij zmiany na zdalne repozytorium GitHub, używając polecenia „git push”

Ważne jest, aby upewnić się, że twoje zmiany są kompatybilne z głównym branchem i nie powodują błędów, zanim zostaną połączone z nim. Dlatego ważne jest, by przeprowadzić odpowiednie testy i integrację przed połączeniem zmian z głównym branchem.